Opgericht door de Zusters Augustinessen van Gent

Aanvankelijk ‘Rustoord voor Dames en Juffrouwen’, voor 25 personen woongelegenheid.

Ingebruikname nieuw complex ‘Rust-en verzorgingstehuis Avondvrede’, uitbreiding naar 39 kamers

Realisatie nieuwbouw: capaciteit tot 64 bewoners

Intrede Broeders van Liefde in raad van bestuur.

Oprichting VZW Avondvrede: “De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie alle nodige of nuttige initiatieven te nemen in verband met gezondheids-en welzijnszorg en alle daarmee verband houdende of aanverwante activiteiten”

Uitbreiding tot 72 bewoners

Start centrum voor kortverblijf

Blijvende aandacht voor aanpassing infrastructuur en kwaliteit van zorgverlening aan vigerende regelgeving. Hiervoor realiseren we op dit moment een vervangingsnieuwbouw aan de Stropkaai en een verhuis wordt voorzien in het voorjaar van 2024.

1860

Opgericht door de Zusters Augustinessen van Gent

Aanvankelijk ‘Rustoord voor Dames en Juffrouwen’, voor 25 personen woongelegenheid.

1971

Ingebruikname nieuw complex ‘Rust-en verzorgingstehuis Avondvrede’, uitbreiding naar 39 kamers

1980

Realisatie nieuwbouw: capaciteit tot 64 bewoners

1989

Intrede Broeders van Liefde in raad van bestuur.

1999

Oprichting VZW Avondvrede: “De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie alle nodige of nuttige initiatieven te nemen in verband met gezondheids-en welzijnszorg en alle daarmee verband houdende of aanverwante activiteiten”

2002

Uitbreiding tot 72 bewoners

2011

Start centrum voor kortverblijf

Nu...

Blijvende aandacht voor aanpassing infrastructuur en kwaliteit van zorgverlening aan vigerende regelgeving. Hiervoor realiseren we op dit moment een vervangingsnieuwbouw aan de Stropkaai en een verhuis wordt voorzien in het voorjaar van 2024.