Respect voor elke bewoner zijn eigenheid en identiteit: relatiegerichte zorg 

Iedereen is binnen ons woonzorgcentrum welkom. De bewoner mag/ kan zijn wie hij als persoon is en we passen onze begeleidingsstijl hier dan ook naar aan. We zetten in op het creëren van een ongedwongen sfeer waarin momenten

We creëren een warme sfeervolle omgeving waar elke bewoner zich thuis kan voelen.

We zien het woonzorgcentrum als het huis van de bewoner. Naast het aanbieden van de zorg, houden we rekening met het psychosociale aspecten van de bewoner. Er is een intern overleg (bewonersbesprekingen, briefingen) om de individuele kwaliteit van zorg van elke bewoner te bespreken.