Welkom!

WIE ZIJN WE

SAVE THE DATE

1 OKTOBER 2023 - OPEN BEDRIJVENDAG

Maak kennis met onze nieuwe locatie langs de Stropkaai tijdens een uniek bezoek aan onze nieuwbouw op Site Vincent die momenteel in de steigers staat. algemeen advies naar resocialisatie toe na het grondig screenen van een dossier/context/cliënt. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden in de uitbouw van een zorgtraject.

Centraal staat een warme thuis met zorg voor zorg. We proberen zo veel mogelijk op maat te werken.

Vzw Avondvrede is een woonzorgcentrum gelegen in het hartje van Gent. In 2024 verhuizen wij echter naar onze nieuwbouw aan de Stropkaai waar we een nieuw hoofdstuk willen schrijven in de kwaliteitsvolle zorg voor onze  en toekomstige bewoners. Avondvrede wil haar accent blijven leggen op een warme dienstverlening binnen een zo familiaal mogelijk karakter.

Ons huis bestaat in onze huidige infrastructuur nog uit:

 • 61 individuele kamers en 3 kamers voor echtparen
 • 5 kamers kortverblijf

Een warme thuis met zorg voor zorg

In Avondvrede gebeurt de verzorging in zorggroepen van zo’n 10 bewoners. Dit wil zeggen dat u vaak verzorgd wordt door dezelfde mensen: vertrouwde gezichten vanuit de verzorging en verpleging, logistieke hulp en onderhoudspersoneel. Iedere afdeling kent 3 zorggroepen. Iedere zorggroep verwijst naar een bepaalde bloem.

Korenbloem – Iris – Zonnebloem – Boterbloem – Orchidee – Lotus

WONEN

Op alle kamers zijn standaard aanwezig:

 • Badkamer met toilet en lavabo
 • Ergonomisch bed met medische matras
 • Beloproepsysteem

Wij willen dat de bewoners zich zo vertrouwd mogelijk voelen. Eigen meubilair kan meegebracht worden en de kamer mag naar eigen smaak ingericht worden, zo hopen we dat Avondvrede voor u ook een stukje “thuis” wordt.

Kleine huisdieren (vogel/vis) zijn eveneens welkom.

Meer informatie omtrent kamertypes kunt u in onze folder vinden.

Gemeenschappelijke ruimtes

 • Bewonersrestaurant
 • Cafetaria
 • Binnentuin
 • Dagzaal op eerste en derde verdiep
 • Badkamer per verdieping met aangepast hoog-laag bad
 • Kapel

Verblijfskosten

De dagprijs hangt af van het kamertype. Voor een overzicht klik hier. De dagprijs dekt alle kosten voor het verblijf, de huisvesting en verzorging, met uitzondering van:

 • Dokters- en medicatiekosten
 • Pedicure en kapper
 • Persoonlijke was
 • Telefoongesprekken
 • Televisieaansluiting
 • Activiteiten die een meerkost vormen (bv. uitstappen)
 • Supplementaire kosten (bv. consumptie in cafetaria)

KORTVERBLIJF

Voor wie?

 • Valide en zorgbehoevende ouderen die tijdelijk een beschermde of revaliderende omgeving nodig hebben
 • Voorbeelden van mogelijke situaties:
  • herstelperiode na hospitalisatie
  • één van beide partners of verzorgers is tijdelijk afwezig
  • adempauze voor de mantelzorgers, rustperiode
  • crisisopvang van hulpbehoevende ouderen die geen hospitalisatie nodig hebben

Voorwaarden

 • Miniumum 65 jaar
 • Maximaal 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen per jaar.
 • Merk op: er is een tussenkomst van de mutualiteit voorzien. Voor de voorwaarden, vraag na bij uw mutualiteit.

Dienstverlening

De dienstverlening is hetzelfde als in het woonzorgcentrum: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.
Indien nodig: voorbereiding terugkeer naar huis, indien nodig wordt in overleg gekeken of er thuiszorgdiensten verdere hulp thuis kunnen bieden.

Momenteel telt Avondvrede vijf kamers voor kortverblijf.

Voor informatie betreffende de prijs: klik hier.

U kunt ook onze opnameverantwoordelijke contacteren.

EXPERTISE

Voor elke bewoner een aangepast woonzorgleefplan
Voor elke bewoner wordt er aangepast activiteitenprogramma opgesteld. Dit op vraag en naar de wensen van elke bewoner.

Samenwerking met Huntington conventie 
Referentiepersoon Huntington: Katja
Hier meer informatie over Huntington conventie

Personen met dementie  
Referentiepersoon dementie: Evelien Plancquaert

 

Nieuwbouwproject

 • Verhuizen voorjaar 2024. 20 assistentiewoning en 85 kamers
 • Restaurant
 • Toegankelijke tuin
 • Aparte tuin voor personen met dementie
 • Ecologische en duurzame materialen

Omgaan met personen met dementie

Avondvrede staat voor een belevingsgerichte visie in de omgang met bewoners met dementie.

 • De bewoner met dementie wordt gezien als een bewust handelend persoon
 • De beleving van de bewoner wordt gerespecteerd
 • Het gedrag van bewoners wordt vanuit deze beleving begrepen, wat voor de omgeving verward en onsamenhangend gedrag lijkt, is voor een persoon met dementie zeer zinvol gedrag
 • Hulpverleners benaderen de bewoners met empathie, echtheid en onvoorwaardelijke aanvaarding

Visietekst personen met dementie

AANVRAAG EN OPNAME

Er zijn verschillende stappen vooraleer een opname doorgaat

Aanvragen voor de wachtlijst gebeuren via

 • Persoonlijk bezoek op afspraak
 • Telefonisch door de betrokkene, familie of kennis
 • Via mail: Via het invullen van dit document kunt u zich inschrijven op onze wachtlijst.

Na inschrijving wordt de betrokkene genoteerd op de betreffende wachtlijst

 • De actieve wachtlijst: bestaat uit ouderen die dringend een opname wensen
 • De passieve wachtlijst: bestaat uit ouderen die zich inschrijven uit voorzorg en nog geen opname wensen

Opvolging na inschrijving op de wachtlijst

 • Jaarlijks worden persoonlijke inschrijvingen (via bezoek of telefonische inschrijvingen) gecontacteerd.
 • Indien het zorgprofiel van de betrokkene wijzigt of de vraag, vragen wij dit te melden.

Plaats vrij?

Als er een kamer vrijkomt, beslist de dagelijks verantwoordelijke in overleg met de opnameverantwoordelijke over de aanvragen.
Bij beslissing van opname wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 •  Zorgprofiel of zorggraad in het geheel van de voorziening:
  • Opname vanaf B- profiel op de Katz-schaal
  • Oriëntatie naar afdeling
 • Chronologische plaats op wachtlijst
 • Gepaste kamerkeuze (gewone of grote kamer)
 • Sociale hoogdringendheid, verwantschap met de voorziening
 • Kandidaat-bewoners worden verwittigd van zodra er een kamer vrij is. Daarbij worden ze samen met hun familie uitgenodigd om de kamer te bezichtigen, opname te regelen, administratieve documenten in orde te brengen, enz. Wenst u meer informatie of wenst u een bezoekje te brengen aan ons woonzorgcentrum, neem dan gerust contact op met de opnameverantwoordelijke.
CONTACT

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

Algemeen nummer

+32 (0)9 225 12 11

Koen Van Wauwe

Algemeen directeur
09 267 68 60
Mail

Geertrui Uvyn

Dagelijks verantwoordelijke
09 267 68 68
Mail

Aleksandra Zakrzewska

Afdelingsverantwoordelijke team 1,2 en team nacht
09 267 66 54
Mail

Eline Rabaey

Afdelingsverantwoordelijke team 3
09 267 68 63
Mail

Edelhart Valcke

Opnameverantwoordelijke
09 267 68 64
Mail

Katrien Baetslé

Administratie
09 267 68 65
Mail

Ann De Sloover

Afdelingsverantwoordelijke keuken
09 267 66 55
Mail